• 02121, Україна, м. Київ,
 • вул. Колекторна, 24/26

Рiшення : ВИРОБНИЦТВО СПИРТУ ТА БІОЕТАНОЛУ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І ОБЛІКУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО БЕЗВОДНОГО

 

На сьогоднішній день досить гостро стоїть задача електронного комерційного обліку безводного етилового спирту, адже від точності вимірів та надійності каналів передачі даних напряму залежіть прибуток підприємства.

 

Компанія «Саутком» пропонує програмно-апаратний комплекс власної розробки з автоматизованого контролю та обліку спирту етилового безводного.

 

Автоматизована система контролю і обліку спирту етилового безводного (далі за текстом — Система) забезпечує вимірювання і відображення на дисплеї графічної панелі наступних показників:

 

 • миттєве значення витрати спирту дал/год.;
 • виміряний об’єм спирту, дал/год., дал/добу;
 • виміряна кількість безводного спирту, дал/год., дал/добу;
 • об’ємна частка спирту етилового в продукції при температурі 20 ?С, % об.;
 • температура продукції, що вимірюється, ?С;
 • миттєве значення витрати денатурату, кг/год;
 • дозування денатурату у автомобільну цистерну у співвідношенні до маси безводного спирту;
 • виміряну масу денатурату, кг/год, кг/добу.

 

Система забезпечує підготовку та видачу рапорту за визначений період з зазначенням кількості продукції, яку відвантажили на підприємстві за вибраний проміжок часу:

 

 • загальний об’єм спирту, дал;
 • об’єм безводного спирту, дал б.с.;
 • середня температура спирту, °С;
 • об’ємна частка спирту етилового в продукції при температурі 20 ?С, % об.;
 • загальний об’єм денатурату, кг.

 

Виправлення показань або внесення корективів в роботу (результати роботи) системи захищене механічними (пломбування) і програмними засобами.
Система забезпечує можливість підключення та сумісну роботу з комп’ютером та передачі даних через модемний зв’язок в іншу базу даних, наприклад, в бухгалтерію заводу, державну фіскальну службу (ДФС).